E-Közmű

Tisztelt Közműszolgáltató!

 A 324/2013 (VIII.29) kormányrendelet 1§. alapján a közművek 
nyomvonalának – geodéziai és a rendelet szerint kötelezővé tett kiegészítő adatait – elérhetővé kell tenni az e-közmű részére.
 A kiviteli tervhez kötött létesítmények közműegyeztetése, tervezői adatszolgáltatás is ezen felületen keresztül online módon történik.
 
2014.01.01 napot követően használatbavételi / fennmaradási engedélykérelmet kíván benyújtani a NMHH – hoz, ( más szakág esetén a rá vonatkozó engedélyező hatósághoz ) annak a kérelemhez egyidejűleg csatolnia szükséges az e-közmű (LLtk.)  igazolását a működő online adatszolgáltatásról.

  A rendeletben kötelezően előírt adatszolgáltatás azonban nem az eddig megszokott formátumban történik, (papír vagy fájl alapú)
hanem online internetes publikálást jelent a rendeletben meghatározott formátumban, az erre alkalmas szerverről.
 

Szoftvercsomagok és térinformatikai szerverek  megvásárlásával / üzemeltetésével megoldható ez a feladat, azonban a kisebb közműszolgáltatók, önkormányzati tul. távhő és vízmű cégek, kábeltévék ezt a több millió forintos költséget megterhelőnek találhatják.

Társaságunk az E-KÖZMŰ Kft, kidolgozott egy szoftver / szerver vásárlása és térinformatikában jártas alkalmazottak nélkül is alkalmazható megoldást:

Az E-KÖZMŰ Kft. igény szerint elvégzi a rajzi adatok feldolgozását, majd saját szerveréről folyamatosan publikálja azokat az e-közmű (LLTk.) felé.


e-közmű (LLtk.)

Vállaljuk az online adatszolgáltatás kialakítását és  az alábbi feladatok megoldását:

  • Papír alapú közműnyilvántartás esetén: A rajzokat szkennelni szükséges. A szkennelt rajzról a nyomvonalat, és rendelet szerinti objektumokat jellemző adataikkal együtt vektoros formába átalakítjuk/átrajzoljuk.
  • Amennyiben rendelkezésre állnak a vektoros állományok azokat E.O.V koordinátarendszerbe kell transzformáljuk, majd ellenőrizzük és korrigáljuk. (Jellemzően a papír alapú rajzokat kell korrigálni, hiszen a papír a szkenneléskor elcsúszik egy kicsit, ami méretaránytól függően néhány métert is jelenthet)
  • A koordinátahelyes vektoros állományból térinformatikai adatbázist hozunk létre, és a geometriai leíró adatokhoz az adatbázisban a jogszabály szerint kötelező metaadatokat hozzárendeljük.
  • Az adatbázisban szereplő adatokat saját szerverünkről, a jogszabály szerinti formátumban folyamatosan 0-24 órában közzétesszük az e-közmű felé.

Tapasztalataink szerint egy szerver éves üzemeltetési költségéért
(villanyszámla, klimatizálás, internetellátás, karbantartás) elvállaljuk adatainak feldolgozását és azok jogszabály szerinti közzétételét, egy éven keresztül.

A társaságunk által publikált, éles adatbázis adatainak kezeléséhez kérésre, díjmentesen jogtiszta, ingyenes, magyar nyelvű térinformatikai szoftvert biztosítunk.

A rajzi állományok és a metaadatok egyszerűen szerkeszthetőek, nyomtathatóak. A felvitt adatok ezzel a megoldással komplett, létesítmény nyilvántartási rendszert alkotnak, mely mindig(7/24) minden hálózatból elérhető.

Térinformatikai szerverünket a rendelkezésreállási mutatók maximalizálása érdekében a  BIX- ben helyeztük el,
jelenleg kb. 2.000.000 méter közműhálózat adatait tároljuk és publikáljuk.

Kérjük bővebb tájékoztatásért, ajánlatkérésért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Kapcsolat